Фактори 882 и 884

Употријебите доњи образац за конверзију, одвојене бројеве зарезом.

Фактори су

Фактори 882 = 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 294, 441, 882

Фактори 884 = 1, 2, 4, 13, 17, 26, 34, 52, 68, 221, 442, 884Стварни заједнички фактори од 882.884 су 1, 2

Решење

Фактори су бројеви који се могу поделити без остатка.

Фактори 882

882/1 = 882 даје остатак 0 и тако су дељиви са 1
882/2 = 441 даје остатак 0 и тако су дељиви са 2
882/3 = 294 даје остатак 0 и тако су дељиви са 3
882/6 = 147 даје остатак 0 и тако су дељиви са 6
882/7 = 126 даје остатак 0 и тако су дељиви са 7
882/9 = 98 даје остатак 0 и тако су дељиви са 9
882/14 = 63 даје остатак 0 и тако су дељиви са 14
882/18 = 49 даје остатак 0 и тако се деле на 18
882/21 = 42 даје остатак 0 и тако се деле на 21
882/42 = 21 даје остатак 0 и тако су дељиви са 42
882/49 = 18 даје остатак 0 и тако су дељиви са 49
882/63 = 14 даје остатак 0 и тако су дељиви са 63
882/98 = 9 даје остатак 0 и тако се деле на 98
882/126 = 7 даје остатак 0 и тако су дељиви са 126
882/147 = 6 даје остатак 0 и тако су дељиви са 147
882/294 = 3 даје остатак 0 и тако се деле на 294
882/441 = 2 даје остатак 0 и тако су дељиви са 441
882/882 = 1 даје остатак 0 и тако су дељиви са 882

Фактори 884

884/1 = 884 даје остатак 0 и тако су дељиви са 1
884/2 = 442 даје остатак 0 и тако су дељиви са 2
884/4 = 221 даје остатак 0 и тако су дељиви са 4
884/13 = 68 даје остатак 0 и тако су дељиви са 13
884/17 = 52 даје остатак 0 и тако се деле на 17
884/26 = 34 даје остатак 0 и тако су дељиви са 26
884/34 = 26 даје остатак 0 и тако су дељиви са 34
884/52 = 17 даје остатак 0 и тако су дељиви са 52
884/68 = 13 даје остатак 0 и тако се деле на 68
884/221 = 4 даје остатак 0 и тако се деле на 221
884/442 = 2 даје остатак 0 и тако су дељиви са 442
884/884 = 1 даје остатак 0 и тако се деле на 884

Прерачунато у факторе од 882,884

Фактори од 882.884 броја добијамо проналажењем бројева који се могу множити заједно да би се изједначио циљни број који се претвара.

То значи бројеве који могу поделити 882.884 без остатака. Дакле, први број који треба узети у обзир је 1 и 882,884

Добијање фактора врши се роњењем броја са бројевима нижим од вредности да би се пронашао онај који неће оставити остатак. Бројеви који се деле без остатака су фактори.

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Остале конверзије бројева које треба размотрити

882 883 884 885 886

884 885 886 887 888

883 884 885 886 887

Фактори су бројеви које множите да бисте добили други број. На пример, фактори 25 су 5 и 5, јер је 5 × 5 = 25. Неки бројеви имају више фактора (више од једног начина на који се узима у обзир). На пример, 12 се може рачунати као 1 × 12, 2 × 6 или 3 × 4. Број који се може рачунати само 1 пута назива се „основни“. Првих неколико простих бројева су 2, 3, 5, 7, 11 и 13. Број 1 се не сматра основним бројем и обично није укључен у факторизације, јер 1 улази у све. (Број 1 је у овом контексту помало досадан, па се занемарује.

Иначе, постоје нека правила дељивости која вам могу помоћи да пронађете бројеве по којима ћете делити. Постоји много правила о дељивости, али најједноставнија за употребу су следећа: Ако је број паран, онда је дељив са 2. Ако се цифре броја зброје са бројем који је дељив са 3, онда је и сам број дељив са 3. Ако је број се завршава са 0 или 5, а затим је дељив са 5.

Наравно, ако је број дељив два пута са 2, онда је дељив са 4; ако је дељиво са 2 и са 3, онда је дељиво са 6; а ако је дељив два пута са 3 (или ако је збир цифара дељив са 9), онда је дељив са 9. Али пошто налазите факторизацију, заправо вам није стало до ових непримерених правила дељивости. Постоји правило за дељивост са 7, али је довољно компликовано да је вероватно једноставније извршити дељење на вашем калкулатору и видети да ли ће се чак и појавити.

Ако вам понестане малих бројева и нисте завршили са факторингом, наставите да покушавате са већим и већим целим бројевима (9, 14, 17, 20, 23 итд.) Док не пронађете број који се може делити без остатка. На пример, 13 је фактор 52 јер се 13 тачно дели на 52 (52 ÷ 13 = 4 не остављајући остатак). Комплетна листа фактора од 52 је: 1, 2, 4, 13, 26 и 52 (сви ови се тачно деле на 52). Ако се ваш број не дели, једини потенцијални делиоци су већи бројеви. Пошто је квадрат вашег броја већи од броја.