Стрми Математика

Фактори 18 и 20

Фактори и заједнички фактори од 18 и 20 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 24 и 26

Фактори и заједнички фактори 24 и 26 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 38 и 40

Фактори и заједнички фактори од 38 и 40 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 87 и 89

Фактори и заједнички фактори 87 и 89 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 43 и 45

Фактори и заједнички фактори од 43 и 45 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 8 и 10

Фактори и заједнички чиниоци 8 и 10 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 9 и 11

Фактори и заједнички фактори 9 и 11 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 10001

Фактори и заједнички фактори бројева 10001. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори од 10000

Фактори и заједнички фактори од 10000 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 15625

Фактори и заједнички фактори 15625 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 12000

Фактори и заједнички фактори од 12000 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 12100

Фактори и заједнички фактори 12100 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 14400

Фактори и заједнички фактори од 14400 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 16000

Фактори и заједнички фактори од 16000 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 16200

Фактори и заједнички фактори од 16200 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 30000

Фактори и заједнички фактори од 30000 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори 1080

Фактори и заједнички фактори 1080 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори из 1152

Фактори и заједнички фактори од 1152 броја. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори из 1081. године

Фактори и заједнички фактори од 1081 броја. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

Фактори из 1225

Фактори и заједнички фактори од 1225 бројева. Научите како да добијете и израчунате бројевне факторе и формулу помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.