Стрми Математика

210 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 210 подељено са 12. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

210 подељено са 14 дугих подела

Поједноставите 210 подељено са 14. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

210 подељено са 38 дугачких подела

Поједноставите 210 подељено са 38. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

210 подељено са 30 дугачких подела

Поједноставите 210 подељено са 30. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 16 дугих подела

Поједноставите 216 подељено са 16. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 216 подељено са 12. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 24 дуге поделе

Поједноставите 216 подељено са 24. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 18 дугачких подела

Поједноставите 216 подељено са 18. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 36 дугачких подела

Поједноставите 216 подељено са 36. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

216 подељено са 31 дугачком поделом

Поједноставите 216 подељено са 31. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

218 подељено са 38 дугачких подела

Поједноставите 218 подељено са 38. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2200 подељено са 3 дуге поделе

Поједноставите 2200 подељено са 3. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2200 подељено са 5 дугих подела

Поједноставите 2200 подељено са 5. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

220 подељено са 26 дугачких подела

Поједноставите 220 подељено са 26. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

224 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 224 подељено са 12. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

224 подељено са 14 дугих подела

Поједноставите 224 подељено са 14. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

224 подељено са 42 дуге поделе

Поједноставите 224 подељено са 42. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

226 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 226 подељено са 12. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

228 подељено са 24 дуге поделе

Поједноставите 228 подељено са 24. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

230 подељено са 10 дугачких подела

Поједноставите 230 подељено са 10. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.