Стрми Математика

230 подељено са 16 дугачких подела

Поједноставите 230 подељено са 16. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

234 подељено са 13 дугачких подела

Поједноставите 234 подељено са 13. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

235 подељено са 28 дугачких подела

Поједноставите 235 подељено са 28. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

236 подељено са 24 дуге поделе

Поједноставите 236 подељено са 24. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

238 подељено са 17 дугачких подела

Поједноставите 238 подељено са 17. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

239 подељено са 33 дугачке поделе

Поједноставите 239 подељено са 33. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2400 подељено са 3 дуге поделе

Поједноставите 2400 подељено са 3. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2400 подељено са 4 дуге поделе

Поједноставите 2400 подељено са 4. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2400 подељено са 6 дугачких подела

Поједноставите 2400 подељено са 6. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2400 подељено са 8 дугих подела

Поједноставите 2400 подељено са 8. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

240 подељено са 12 дугачких подела

Поједноставите 240 подељено са 12. Научите како поједноставити и претворити разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

240 подељено са 14 дугих подела

Поједноставите 240 подељено са 14. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

240 подељено са 16 дугих подела

Поједноставите 240 подељено са 16. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

240 подељено са 20 дугачких подела

Поједноставите 240 подељено са 20. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

240 подељено са 32 дугачке поделе

Поједноставите 240 подељено са 32. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

242 подељено са 27 дугачких подела

Поједноставите 242 подељено са 27. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

245 подељено са 15 дугачких подела

Поједноставите 245 подељено са 15. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

245 подељено са 16 дугих подела

Поједноставите 245 подељено са 16. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

248 подељено са 34 дуге поделе

Поједноставите 248 подељено са 34. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.

2500 подељено са 3 дуге поделе

Поједноставите 2500 подељено са 3. Научите како да поједноставите и претворите разломке у најједноставнији облик, а такође и у децималне вредности помоћу мрежног калкулатора и табеле радног листа.