Стрми Математика

Основни Хаиес модем АТ жице

Попис основних наредби и дефиниција АТ модема Хаиес на свакој од наредби.