Стрми Математика

Основно решавање проблема са рачунаром

Наведите неколико основних корака за решавање проблема са рачунаром који се могу следити када рачунар, софтвер или хардвер имају проблема.